streda 29. februára 2012

Vie Vaše dieťa čítať v angličtine?

Dokázalo by Vaše 6. ročné dieťa prečítať nasledujúcu vetu v angličtine „správne“?
„I wish I had a rocket to zoom up to the clouds and jet around the stars a bit and land on planet Mars.“
Môžem Vám prezradiť, že deti vo veku 4 rokov, ktoré sa učia anglicky metódou Jolly Phonics (13. až 15. týždňov – 2 x týždenne), Vám to prečítajú hravo. Dokonca, ak sa ich spýtate na otázku „What did you do during the weekend?“, Vám dokážu napísať „I went hors riedin that wos fun“ (napísal 4. ročný chlapček).

Prekvapilo Vás to?
Úprimne Vám poviem, mňa to priam šokovalo. S Jolly Phonics som sa stretla na veľtrhu kníh London Book Fair v Londýne, kde som ako distribútor anglických kníh hľadala tie najkrajšie a najkvalitnejšie knihy pre deti na Slovensku. Lenže po vlastnej skúsenosti a skúsenostiach učiteľov, s ktorými spolupracujem som zistila, že väčšina kníh, ktoré by som rada predávala pre deti v 2. a 3. ročníku, ktoré sa učia anglicky už minimálne 2 roky je „nemožné“, lebo nevedia správne foneticky čítať. Väčšina učiteľov sa zhodla v tom, že žiaci (predovšetkým chlapci) strácajú záujem o učenie sa anglického jazyka.

Kde je problém?

Už mnohé roky školy, kurzy a učitelia využívajú metódu zvládnutia čítania u detí, metódu celých slov, kde sa dieťa učí rozpoznávať celé slová ako celky. Iba veľmi malý, alebo žiadny dôraz sa kladie na vzťah hláska – písmeno. Týmto spôsobom je na dieťa vyvíjaný tlak učiť sa jazyk naspamäť, ktorý vyhovuje len určitej skupine detí.

Učenie na celý život – raz a navždy
Cieľom Jolly Phonics je naučiť dieťa čítať a písať v angličtine pomocou systematického fonetického programu v rannom veku. To znamená, že deti sa učia 42 zvukov, ktoré angličtina má, nielen 26 znakov abecedy. Akonáhle deti poznajú zvuky, začínajú ich spájať do slov, a tak čítajú.
Zároveň sa učia písať, a to rozoznávaním znakov v slovách a spájaním týchto písmen k zvukom.

Jolly Phonics v skratke
Prostredníctvom 13.-18. týždňového programu (ak sa vyučuje angličtina 2 x týždenne) sa deti učia:
1. 42 zvukov – každý zvuk je priradený k symbolu posunkovej reči
2. Písať
3. Čítať – spájať zvuky do slov
4. Rozoznávať zvuky v slovách – dôležité pre čítanie, napr. v slove „pain“ sú 3 zvuky „p-ai-n“
5. Tricky Words – nepravidelné slová (jedina vec v Jolly Phonics, ktorú sa učia deti naspamäť!)
Napriek tomu, že učenie je rozdelené do 5 základných zručností, deti sa učia všetky na hodine „naraz“. To znamená, že už po 2 hodinách, kedy sa naučí prvé zvuky „s, a, t, i, p, n“ Vám prečíta a napíše slová „sit, pan, tap, nip, it“.

Úspech
Hlavnou výhodou tohto systému učenia angličtiny je, že deti sa naučia hlavné zvuky písmen hneď na začiatku, priradiť si ich k symbolom posunkovej reči a odhalia abecedný kód, ktorý sa používa pri čítaní a písaní.
Dôsledkom je, že deti dosahujú nielen oveľa väčšie skúsenosti pri čítaní v angličtine, ale i v písaní. Keďže deti vedia ako napísať konkrétne zvuky v slovách, sú schopné napísať čokoľvek chcú, spôsobom, ktorý je čitateľný.

Learning to read and write fluently are vital skills for children. All parents know this and want their children to master these skills.
Do you?


For more information about Jolly Phonics method, go to Jolly Phonics Slovakia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára